Tạo thư viện Báo giá/Hợp đồng
Tạo sẵn các báo giá, hợp đồng của Chương trình tour, sản phẩm của bạn để dễ dàng gửi cho Đại lý, đối tác

Bước 1: Vào mục Thư viện báo giá ở menu trái

Bước 2: Chọn nút Thêm báo giá

Click nút Thêm báo giá

Bước 3: Điền thông tin báo giá

Điền đủ thông tin vào nơi có dấu *
Điền nội dung mời hợp tác trong báo giá + đính kèm hợp đồng/báo giá
Sau khi điền xong thông tin. bạn chọn lưu lại là hoàn tất
Copy link
Outline
Bước 1: Vào mục Thư viện báo giá ở menu trái
Bước 2: Chọn nút Thêm báo giá
Bước 3: Điền thông tin báo giá