Tạo mới tài khoản

Hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản trên Zulik

Bước 1: Truy cập https://zulik.net/register

Điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản

Bước 2: Mở email để kích hoạt. Lưu ý kiểm tra cả hòm Thư rác/Spam hoặc tìm email có tiêu đề: "Xác nhận tài khoản trên zulik.net"

Click vào đường link trong email để kích hoạt
Chọn loại tài khoản phù hợp nhất với bạn để đi tiếp