Tạo mới tài khoản
Hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản trên Zulik
Bước 1: Truy cập https://zulik.net/register
Điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản
Bước 2: Mở email để kích hoạt. Lưu ý kiểm tra cả hòm Thư rác/Spam hoặc tìm email có tiêu đề: "Xác nhận tài khoản trên zulik.net"
Click vào đường link trong email để kích hoạt
Chọn loại tài khoản phù hợp nhất với bạn để đi tiếp
Copy link